«

»

Sep 06

test-kit แยกเพศปลาอโรวาน่า( Arowana ) หรือปลามังกร

test-kit แยกเพศปลาอโรวาน่า( Arowana ) หรือปลามังกร

หลังจากที่ได้มีข่าว เรื่อง ชุดทดสอบเกี่ยวกับการแยกเพศปลา  ปลาอโรวาน่า( Arowana )

หรือปลามังกร ซึ่งเป็นความร่วมมือของฟาร์มปลามังกร รายใหญ่ของประเทศไทย กับ

ทางสถาบันวิจัยโรคสัตว์น้ำจุฬาฯนำทีมโดย อ.นันทริกา และ คุณหมอหลิน

ซึ่งมีค่าความแม่นยำ ประมาณ 100 เปอร์เซนต์ โดยเฉพาะ กับปลามังกรสายพันธุ์ Indonesian Red คราวนี้ ก็เป็นโอกาสดีที่ผู้เลี้ยงปลามังกร ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน,สวยงามหรือเลี้ยงปลามังกรในเชิงธุระกิจ จะได้ใช้ประโยชน์ จากการทราบเพศที่ แท้จริง ของปลามังกรและเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนในการเพาะพันธุ์สัดส่วนของเพศผู้และเพศเมีย ในการผสมพันธุ์ หรือในอนาคต เราอาจจะเห็น การผสมเที่ยม ปลามังกร ก็เป็นไปได้ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also likeclose