Tag Archive: สารกรองน้ำคาร์บอน

Aug 13

ถ่านคาร์บอนกรองน้ำ (Activated carbon)

รูพรุนของถ่านคาร์บอน

        ถ่านคาร์บอนกรองน้ำ (Activated carbon) กับการกรองน้ำปะปา                      ถ่านคาร์บอนกรองน้ำ (Activated carbon) มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรม ทั้งเรื่องของน้ำดื่มและน้ำใช้  เนื่องจากว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่สะอาดและบริสุทธิ์ หายากขึ้นทุกวัน  เพราะฉนั้นแล้ว จึงได้มีการนำเอา  ถ่านคาร์บอนกรองน้ำ (Activated carbon) หรือที่เรียกกันว่า สารกรองน้ำ(ถ่านกัมมันต์) มาใช้ในการ คัดกรอง หรือดูดซับเอา สิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์ออกไป เช่น กลิ่น สี และสิ่งเจือปนต่างๆออกไป 

You might also likeclose