เกี่ยวกับเรา

        Arowanaboy.com

                  เนื่องจากในปัจจุบัน วงการปลาสวยงามได้พัฒนาและก้าวหน้าขึ้นมากกว่าสมัยก่อนมาก ปลาสวยงามบางขนิดได้พัฒนาจากการเลี้ยงเพื่อความสวยงาม และเพลิดเพลิน ไปสู่การเลี้ยงในเชิงพานิชย์มากขึ้นและปลาสวยงามบางชนิดเช่น ปลามังกรที่เพาะพันธุ์ได้ยากและแหล่งค้นคว้ามีข้อมูลที่มีจำกัด แต่เมื่อมีการเพาะพันธุ์ปลามังกรได้สำเร็จ ก็เริ่มมีผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาทำธุระกิจในด้านนี้เป็นจำนวนมาก แต่บางครั้งอาจจะยังขาดข้อมูลสำคัญหรือเทคนิคบางอย่าง (ซึ่งจะเป็นความลับทางการค้าที่ไม่สามรถเปิดเภยได้ของฟาร์มต่างๆ)  

               วัตถุประสงค์ของการจัดทำ arowanaboy.com เพื่อเป็นแนวทาง และแหล่งค้นคว้าข้อมูลหรือเอกสารอ้างอิงงานวิจัยต่างๆที่มีอยู่ให้ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศและที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำมาใช้ในการประยุกต์และเพาะพันธุ์ปลาสวยงามชนิดต่างๆในเชิงพาณิชย์ เช่น ปลามังกร หรือปลาสวยงามชนิดต่างๆ ซึ่งฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม มีเป็นจะนวนมาก (และงานวิจัยต่างๆบางเรื่องก็ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมากในการค้นคว้าวิจัย)  ดังนั้นเพื่อให้เกิดรูปธรรม และประโยชน์สูงสุด arowanaboy.com จึงพยายามที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์ปลาสวยงาม

                ซึ่งเอกสารอ้างอิงเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการทดลอง และมีผลทดลอง ที่สามารถพิสูจน์ได้จริง เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มารวมกับประสบการณ์ในการเลี้ยงปลามังกร (ซึ่งวงการปลามังกรมีผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว) มารวมกัน ทาง www.arowanaboy.com  ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีข้อมูลสำหรับนักเพาะพันธุ์ปลามังกร หรือปลาอโรวาน่าทั้งหลาย ที่สามารถนำไปใช้ได้ ไม่มากก็น้อย   arowanaboy.com หวังว่า บทความที่นำมาลงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย สำหรับทั้งมือเก่าและมือใหม่ ที่สนใจเลี้ยงปลามังกร หรือ ปลาอโรวาน่า และพยายามนำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อสนับสนุน แนวทางในการเลี้ยงที่ถูกต้อง และสำหรับท่านที่เลี้ยงได้เลี้ยงเป็น หรือถูกต้องแล้ว ท่านก็จะได้รับทราบวว่า มีกระบวนการอะไรบ้างที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เริ่มต้นของการเซตระบบ จนถึงกระบวนการเลี้ยงปลามังกร สุดที่รักให้สวยงามดังที่ท่านๆได้หวังเอาไว้