«

»

Jul 08

โรงงานผลิตอาหารสดแช่แข็งสำหรับปลามังกร (Arowana)

เนื่องจากอาหารที่ชื่นชอบของปลามังกร(Arowana) ล้วนแล้วจะเป็นอาหารมีชีวิตเป็นส่วนใหญ่ หรือเป็นอาหารสดที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งมาแล้ว ซึ่งอาหารมีชีวิตหรืออาหารสดแช่แข็ง จะมีคุณภาพของอาหารที่แตกต่างกัน เพราะฉนั้นแล้ว เพื่อเป็นการเลือกสรรค์อาหารที่ดีมีคุณภาพสำหรับปลามังกร  ควรจะพิจารณาถึงแหล่งที่มาของอาหาร ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ในด้านของเรื่องคุณภาพในการเก็บรักษาและถนอมอาหารเพื่อให้อาหารมีความสด สะอาด และปราศจากเชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนมากับอาหาร  และอาจจะส่งผลให้ปลามังกรติดเชื้อจากอาหารที่อาหาร และอาจจะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารหรือเกิดการติดเชื้อ ที่กระเพาะอาหารได้ หรือถ้าได้รับอาหารที่ มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรค ในสัตว์น้ำมากเกินไป อาจจะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อของระบบย่อยอาหาร และอาจจะลุกลามและมีการติดเชื้อที่ถุงลมได้

ซึ่งอาการต่างๆที่เกิดชึ้นอาจจะส่งผลให้ปลามังกรสุดที่รักของเรา มีอาการผิดปกได้ ดัง้นั้นแล้ว Arowanaboy.comจึงได้คิดว่า น่าจะหารายชื่อโรงงานผลิตอาหารสดแช่แข็งหรือว่าโรงงานผลิตอาหารสด ที่มีมาตรฐานตามมาตรฐานของโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ สำหรับเป็นทางเลือกสำหรับผู้เลี้ยงปลามังกรเพื่อความสวยงามทุกท่าน  หรือแม้กระทั้งเป็นทางเลือกสำหรับ ฟาร์มที่เพาะพันธุ์ปลามังกร เพื่อให้ปลามังกรได้อาหารที่มีความสด และสะอาด ปลอดเชื้อโรค ที่เป็นพาหะของโรค ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่แก่ปลามังกรของท่านได้

ซึ่งการที่จะดูว่าอาหารสดหรืออาหารแช่แข็งที่เราซื้อมา ว่ามีคุณภาพหรือไม่ ง่ายๆ เลย คือดูฉลาก ข้างกล่องหรือว่าข้างห่อที่บรรจุอาหารว่ามีการผลิตบรรจุภัณฑ์รายชื่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตรงตามมาครบตามมาตฐานหรือไม่ โดยรายชื่อโรงงานที่ผลิตอาหารสดแช่แข็งก็มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

รายชื่อโรงงานที่ผลิตอาหารสดแช่แข็ง

    1.บริษัท โกรเบสท์ อาหารแช่แข็ง จำกัด จำกัด

    2.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

    3.บริษัท กู๊ดส์เฮลธ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด            อาหารแช่แข็ง-ขายส่ง

    4.บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด     ผลิต และจำหน่ายจัดส่งอาหารสด อาหารทะเล  

    5.บริษัท คิวซี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด      ปลาและอาหารทะเล- แช่แข็ง

    6.บริษัท กรีนฟอเรสท์ฟู้ดส์ โพรดักส์ จำกัด อาหารแช่แข็ง-ขายส่ง

    7.บริษัท รีย์คิมไทย สเทพ็ลฟู้ดส์ จำกัด  อาหารทะเลแช่แข็ง

ซึ่งอาการต่างๆที่เกิดชึ้นอาจจะส่งผลให้ปลามังกรสุดที่รักของเรา มีอาการผิดปกได้ ดัง้นั้นแล้วArowanaboy.comจึงได้คิดว่า น่าจะหารายชื่อโรงงานผลิตอาหารสดแช่แข็งหรือว่าโรงงานผลิตอาหารสด ที่มีมาตรฐานตามมาตรฐานของโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ สำหรับเป็นทางเลือกสำหรับผู้เลี้ยงปลามังกรเพื่อความสวยงามทุกท่าน  หรือแม้กระทั้งเป็นทางเลือกสำหรับ ฟาร์มที่เพาะพันธุ์ปลามังกร เพื่อให้ปลามังกรได้อาหารที่มีความสด และสะอาด ปลอดเชื้อโรค ที่เป็นพาหะของโรค ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่แก่ปลามังกรของท่านได้

ซึ่งการที่จะดูว่าอาหารสดหรืออาหารแช่แข็งที่เราซื้อมา ว่ามีคุณภาพหรือไม่ ง่ายๆ เลย คือดูฉลาก ข้างกล่องหรือว่าข้างห่อที่บรรจุอาหารว่ามีการผลิตบรรจุภัณฑ์รายชื่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตรงตามมาครบตามมาตฐานหรือไม่ โดยรายชื่อโรงงานที่ผลิตอาหารสดแช่แข็งก็มีรายชื่อดังต่อไปนี้

สุดท้ายนี้ ทีมงานหวังว่า  หลังจากที่ท่านได้ใช้ความพยายามในการเซตระบบต่างๆที่ใช้ในการเตรียมตัวที่จะเลี้ยงปลามังกร มาอย่างลำบากแล้ว

หรือว่าจะเป็นการคัดเลือกปลามังกรสักตัวมาเลี้ยงที่บ้านซึ่งก็คงสร้างความหนักใจให้ผู้เลี้ยงไม่มากก็น้อยแล้ว  เพราะฉนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยต่างๆ ในการเลี้ยงปลาปลามังกร ก็ไม่ควรที่จะพลาดแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ดังนั้นผู้เลี้ยงควรจะให้ความสำคุญในเรื่องของอาหารสดหรือแหล่งที่มาของอาหารสดแช่แข็ง ต้องมาจากโรงงานผลิตอาหารสดแช่แข็งที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องปลามังกร น่ะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also likeclose