แดงอินโด

แดงอินโด 2011001

ขนาดประมาณ 15 นิ้ว,   ติดต่อได้ที่คุณบอย 085-4355-423

arowanaboy.com
arowanaboy.com

แดงอินโด 2011002

ขนาดประมาณ 22-24 นิ้ว,   ติดต่อได้ที่คุณบอย 085-4355-423

arowanaboy.com
arowanaboy.com

แดงอินโด 2011003

ขนาดประมาณ 16 นิ้ว,   ติดต่อได้ที่คุณบอย 085-4355-423

arowanaboy.com
arowanaboy.com

แดงอินโด 2011004

ขนาดประมาณ 12-14 นิ้ว,   ติดต่อได้ที่คุณบอย 085-4355-423

arowanaboy.com
arowanaboy.com

แดงอินโด 2011005

ขนาดประมาณ 17-18 นิ้ว,   ติดต่อได้ที่คุณบอย 085-4355-423

arowanaboy.com
arowanaboy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>