«

»

May 07

ส่วนประกอบต่างของกุ้ง ที่ใช้เป็นอาหารของปลาอโรวาน่า(สำหรับคนที่ขี้สงสัย อิๆ)

ว่างๆๆมาดูกันสิว่า เจ้ากุ้งน้อยที่เราใช้เป็นอาหารของปลาอโรวาน่าหรือปลามังกรสุดที่รักของหลายๆท่าน

 นอกจากรูปร่างที่เราคุ้นตากันแล้วแท้จริงมีชื่อเรียกแตกต่างกันอย่างรัย

-เผื่อบางท่านจะมีลูกๆที่ขี้สงสัยเหลือเกินถามว่า ส่วนประกอบต่างๆของกุ้งมีชื่อเรียกว่ายังไงบ้าง หลังจากที่เห็นการให้กุ้งเป็นอาหารปลามังกรของคุณพ่อ

arowanaboy.com

None found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also likeclose