«

»

Aug 06

การกรองของเสียและการเลี้ยงปลาอโรวาน่า

    วิธีการกรองของเสียในระบบการเลี้ยงปลาอโรวาน่า หรือปลามังกร
การเลี้ยงปลาอโรวาน่า หรือปลามังกร เนืองจากปลามีการกินอาหาร และต้องมีการขับถ่ายของเสียออกมา รวมถึง ปลามังกร ก็ต้องมีการขับเมื่อกออกมาด้วยเช่นกัน
ซึ่งเมื่อ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ สะสม อยู่ในระบบเป็นเวลานานเข้า ก็จะส่งผลให้คุณภาพน้ำไม่ดีไม่เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของปลามังกร และอาจจะส่ง
ผลให้ ปลามังกรของเรา มีสุขภาพที่อ่อนแอลง รวมถึงอาจจะส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพได้ เช่น อาจจะทำให้เกิดอาการ หนวดหงิกงอได้ คล้ายหนวดปลาหมึก
หรืออาจจะทำให้ปลามังกร มีอาการเหงือกอ้า หรือบางครั้งบางที อาจจะส่งผลให้เกล็ดเสียรูปทรงไปจากเดิมได้ เช่น เกล็ดกร่อน ครีบเปื่อย
วันนี้เรามีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการดังกล่าวข้างต้นมานำเสนอ โดยอันดับแรก เราจะมาเรียนรู้ถึงกระบวนการบำบัดน้ำเสียว่ามีรายละเอียดอย่างไรกันบ้าง


                         วิธีการกรองของเสีย หรือการบำบัดน้ำจากการเลี้ยงปลามังกร แบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้
1. ใช้วิธีบำบัดน้ำโดยวิธีทางกายภาพ เป็นวิธีการแยกเศษอาหาร ตะกอน โดยส่วนใหญ่แล้ว จะใช้ใยกรองน้ำที่มีลักษณะ แตกต่างกันไปแล้วแต่ ลักษณะการใช้งาน
และความเหมาะสมของการใช้งาน
2. วิธีบำบัดทางเคมี เป็นการเติมสารเคมีลงไปในน้ำ เพื่อทำให้เกิดปฎิกิริยาทางเคมี ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
แต่ในการเลี้ยงปลามังกร หรือปลาอโรวาน่า ไม่นิยมนำสารเคมีมาใช้ในการบำบัดน้ำ อันเนื่องมาจากว่า ปลาอโรวาน่า เป็นปลาที่มีความไวต่อสารเคมีค่อนข้างมาก
เมื่อมีการใช้สารเคมีอาจจะส่งผล เกิดอาการแพ้ต่อปลามังกร และอาจส่งผลข้างเคียงต่อปลามังกรได้เช่นกัน
3.วิธีทางชีวภาพ เป็นวิธีการทำงานโดยอาศัย หลักการทำงานของจุลินทรีย์หลายประเภท เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา โปรโตรซัว และสาหร่าย ซึ่งพระเอกของการบำบัดคุณภาพ  ของการเลี้ยงปลามังกร หรือปลาอโรวาน่านั้น จะหนีไม่พ้น วัสดุกรอง ประเภท ต่างๆ เช่น หินพัมมิส เซรามิคริง ไบโอบอล ซึ่งอาจจะมีรูปร่าง
แตกต่างกันไป แล้วแต่ความชอบของบุคคล แต่ความสามารถที่ดี ของเจ้าตัวระบบกรองทางชีวภาพนี้ ควรที่จะมีรูพรุนสูง เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์
หลังจากที่ได้ทราบถึงประเภทของระบบกรองของปลาอโรวาน่าและความสำคัฐของระบบต่างๆกันไปแล้ว ในบทความต่อไปจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้น โปรดติดตามกันได้ในต่อนต่อไป น่ะครับ^^

      ทีมงาน Arowanaboy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also likeclose