ตัวอย่างปลามังกร(Arowana)

 

ติดตามการอัฟเดทข้อมูลได้ในช่วงต่อไปน่ะครับ^^ ปลามังกร (arowana