«

»

Jul 17

ทางเลือกในการควบคุมโรคที่เกิดในปลาอโรวาน่าหรือปลามังกร

ระบบที่คุ้นเคยกันอยู่ส่วนมากจะเป็นระบบกรองที่มีส่วนประกอบ ของใยแก้ว วัสดุสำหรับให้แบคทีเรียอยู่อาศัย และหินภูเขา,เซรามิกริงเป็นต้น ซึ่งสามารถกรองเศษอาหารหรือ สิ่งปฎิกูลที่เกิดจากการขับถ่ายของปลา แต่ในระบบการเลี้ยงไม่ได้มีอยู๋แค่นั้นยังมี แบคทีเรียและโปโตซัวที่ก่อให้เกิดในปลาอโรวาน่าปนเปื้อนอยู่ในระบบน้ำ ซึ่งตัวช่วยที่สามารถ ควบคุมโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย และโปโตซัวที่ก่อให้เกิดในปลาอโรวาน่าหรือปลามังกรซึ่งเราชาวอโรวาน่าไม่ค่อยนิยมนำมาใช้กันมากนัก คือ ระบบ uv (Ultraviolet) และระบบ Ozone

การติดตั้ง

          – กรณีต้องการ ควบคุมปริมาณของแบคทีเรียหรือ โปรโตซัวที่ก่อให้เกิดโรค มักใช้เครื่อง uv (Ultraviolet) ต่อเข้ากับระบบกรอง ระหว่างเครื่องสูบน้ำ กับที่ท่อส่งน้ำกลับเข้าตู้ สาเหตุเพราะ ตะกอนที่ปนอยู่ในน้ำ จะลดประสิทธิภาพของแสง uv (Ultraviolet) ลง

ความสำคุญของระบบ uv (Ultraviolet)

         - การใช้ แสง uv (Ultraviolet) ในการกำจัดตัวการที่ก่อให้เกิดโรค มักจะให้ผลดีกับแบคที่เรียเท่านั้น เพราะใช้ความเข้มข้นของแสง uv (Ultraviolet) ไม่สูงมากก็สามารถฆ่าแบคทีเรียดังกล่าวได้

        ปล . สำหรับปลาทะเล การกำจัดตัวอ่อนของโรคจุดขาว หรือ โอโอดิเนียม หรือโปโตซัวขนิดต่างๆ จะต้องใช้หลอดที่มีความเข้มข้น uv (Ultraviolet) สูง

 ความสำคุญของระบบ  Ozone

        -เข้าไปทำลายเซลล์โปรตีน  ที่ห่อหุ้มและหล่อเลี้ยงเชื้อโรคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้ และกำลังการผลิตโอโซนโดย โอโซนทำปฏิกิริยา ออกซิเดชั่นกลิ่นต่างๆ

      – โอโซน คือรูปแบบหนึ่งของก๊าซ ออกซิเจน ที่มีพลังงานสูง (Active oxygen) สามารถทำปฎิกิริยา ออกซิเดชั่น กับสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์

      – มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรงและรวดเร็วกว่า คลอรีน 3,000 เท่า

      – โอโซนทำปฎิกิริยากับโมเลกุลของสารปนเปื้อน และทำการแยกย่อยสลาย โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสาร

      – โอโซนจะเข้าไปทำลายผนังเซลล์ ทั้ง DNA และ RNA  ของเชื้อจุลินทรีย์ทุกขนิด ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถสร้างเกาะคุ้มครองตัวเองได้

        – โอโซนเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างไม่เสถียรหลังจากทำปฎิกิริยา โอโซนจะแปรสภาพไปเป็น ออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตราย

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also likeclose