การใช้ UV กับการเลี้ยงปลามังกร (Arowana)

หลายคนกำลังกำลังมองหาอุปกรณ์ ที่ช่วยในการกำจดเชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนมากับน้ำประปาที่ใช้ในการเลี้ยงปลามังกร หรือกำลังกังวลถึงปัญหา น้ำของตู้ปลาหรือด้านในของตู้ปลามีสีเขียว
อัน เพราะฉนั้นแล้วอีกหนึ่งวิธีสำหรับการป้องกัน ปัญหาน้ำเชียวในตู้ปลามังกร และการควบคุมเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำประปาที่ใช้ในการเลี้ยงปลามังกร รวมถึงระยะเวลาที่เลี้ยงปลามังกรย่อมมีเชื้อโรคที่สะสมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เลี้ยง
อันเนื่องมาจาก อาหารสดที่ให้เป็นอาหารของปลามังกร

arowanaboy.com arowanaboy.com


arowanaboy.com
หรือแม้กระทั้งของเสียที่ปลามังกรขับถ่ายนั้นเอง ซึ่งวันนี้ขอเสนอ เครื่อง uv เพื่อใช้ในการกำจัดเชื้อโรค หรือควบคุมเชื้อโรคไม่ให้แพร่ระบาด รวมถึงการควบคุบน้ำเขียวที่จะเกิดขึ้นกับตู้ปลามังกร
อ้างถึง ยงยุทธ  ปรีดาลัมพะบุตร  ระยุว่า แสงยูวีจะทะลุทะลวง เซลล์และทำลายสารพันธุกรรม (DNA และ RNA)และโปรตีน การฆ่าเชื้อโรคแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับ ความเข้มข้นของแสงต่อหน่วยพื้นที่ ความเข้มข้นที่ใช้จะถูกกำหนดโดยปริมาณแสงหรือแรงวัตต์ของหลอดยูวี ระยะเวลาที่น้ำสัมผัสแสงหรืออัตราการไหลของน้ำ  ความใสของน้ำ และ ขนาดและลักษณะจำเพาะของเชื้อโรคเป้าหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>