ติดต่อเรา

arowanaboy

3/19  ซ. 12  ถ.ลงหาดบางแสน  ต.แสนสุข  อ.เมือง   จ.ชลบุรี  20130

โทร:  คุณบอย 085-279-2697  

E-mail :pookingna6347@gmail.com

arowanaboy.com

 

การใช้ UV กับการเลี้ยงปลามังกร (Arowana)

หลายคนกำลังกำลังมองหาอุปกรณ์ ที่ช่วยในการกำจดเชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนมากับน้ำประปาที่ใช้ในการเลี้ยงปลามังกร หรือกำลังกังวลถึงปัญหา น้ำของตู้ปลาหรือด้านในของตู้ปลามีสีเขียว อัน เพราะฉนั้นแล้วอีกหนึ่งวิธีสำหรับการป้องกัน ปัญหาน้ำเชียวในตู้ปลามังกร และการควบคุมเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำประปาที่ใช้ในการเลี้ยงปลามังกร รวมถึงระยะเวลาที่เลี้ยงปลามังกรย่อมมีเชื้อโรคที่สะสมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เลี้ยง อันเนื่องมาจาก อาหารสดที่ให้เป็นอาหารของปลามังกร   หรือแม้กระทั้งของเสียที่ปลามังกรขับถ่ายนั้นเอง ซึ่งวันนี้ขอเสนอ เครื่อง uv เพื่อใช้ในการกำจัดเชื้อโรค หรือควบคุมเชื้อโรคไม่ให้แพร่ระบาด รวมถึงการควบคุบน้ำเขียวที่จะเกิดขึ้นกับตู้ปลามังกร อ้างถึง ยงยุทธ  ปรีดาลัมพะบุตร  ระยุว่า แสงยูวีจะทะลุทะลวง เซลล์และทำลายสารพันธุกรรม (DNA และ RNA)และโปรตีน การฆ่าเชื้อโรคแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับ ความเข้มข้นของแสงต่อหน่วยพื้นที่ ความเข้มข้นที่ใช้จะถูกกำหนดโดยปริมาณแสงหรือแรงวัตต์ของหลอดยูวี ระยะเวลาที่น้ำสัมผัสแสงหรืออัตราการไหลของน้ำ  ความใสของน้ำ และ ขนาดและลักษณะจำเพาะของเชื้อโรคเป้าหมาย

View page »