«

»

Dec 29

ความสัมคัญของการให้อาหารที่มีชีวิตแก่ปลาอโรวาน่า

หลายๆคนพอจะรู้ว่าการให้อาหารที่มีชีวิตแก่ปลาอโรวาน่าหรือปลามังกรนั้น จะทำให้ปลามีสีสันที่ดีขึ้น โตเร็วขึ้น มีความต้องการอยากอาหารในปลาอโรวาน่ามากและมีความกระตือรือร้นในการว่ายน้ำในปลามากขึ้น(ขึ้นอยู่ปลาแต่ละตัวด้วยน่ะครับและสภาพแวดล้อมภายในตู้ว่ามีความสมดุลย์ของระบบหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าได้ปลาที่ว่ายเก่ง กระตือรือร้นมากในการกินและการว่ายแล้ว มาให้อาหารมีชีวิต ต่างๆที่ปลาชอบแต่ปลาก็ยังไม่ยอมว่าย แต่พอกลับไปดูระบบกรองต่างๆหรือว่าระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้ว สกปรกอันนี้ต้องแก้ไขแล้วน่ะครับ) ซึ่งนั้นก็เป็นเรื่องจริงที่ทุกๆคนเข้าใจและจากประสบกานณ์การเลี้ยงที่ผ่านมาของผู้รู้หลายๆคน

เรามาดูกันน่ะครับว่า อาหารมีชีวิต ตามหลักวิชาการนิดๆ มีความสำคัญต่อปลา ของเราอย่างไรบ้าง

- อาหารมีชีวิตมีองค์ประกอบของกรดอะมิโนอิสระ ซึ่งลูกปลาสามารถนำไปใช้ได้ทันที

- มีสารสีต่างๆ(Pigment) ที่ช่วยทำให้ปลามีสีสันดีขึ้น

- ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรค(Prophylactics)

- สารช่วยในการรักษาโรค (Therapeutics)

ซึ่งสารต่างๆเหล่านี้ ปลาไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ และเมื่อปลาได้รับสารนี้จากอาหารมีชีวิต จะทำให้ปลามีความแข็งแรงมากขึ้น

ถึงแม้ว่าอาหารที่มีชีวิตจะมีประโยชน์ต่อปลาแล้ว คุณภาพของอาหารมีชีวิตก็มีความสำคัญไม่แตกต่างกันโดยต้องเลือกแหล่งอาหารที่มีความสะอาด ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารเคมีตกค้าง รวมถึงต้องเลือกซื้ออาหารมีชีวิตจากแหล่งผลิตที่มีความสะอาดและเชื่อถือได้


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also likeclose