ธรรมชาติศึกษาปลามังกร


ลักษณะทางธรรมชาติศึกษาและสายพันธุ์ของปลามังกร

arowanaboy.com

ลักษณะ

ลำตัวยาว ด้านข้างแบน เกล็ดมีขนาดใหญ่สีเงินอมเขียวหรือฟ้าเรียงเป็นระเบียบอย่างสวยงาม เกล็ดบริเวณเส้นข้างลำตัวมีประมาณ 24 ชิ้น ตาโต ปากใหญ่เฉียงขึ้นด้านบน ฟันแหลม ครีบหลังและครีบก้นยาวไปใกล้บริเวณครีบหาง สันท้องคม มีหนวด 1 คู่อยู่ใต้คาง ปลาตะพัดขนาดโตเต็มที่ได้ยาวได้ราว 90 เซนติเมตร หนักได้ถึง 7 กิโลกรัม พฤติกรรมมักจะว่ายบริเวณริมผิวน้ำ อาหารของปลาตะพัด ได้แก่ สัตว์น้ำขนาดเล็ก ตลอดจนแมลง สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดเล็ก ปลาโตเต็มวัยสามารถโดดงับอาหารได้สูงถึง 1 เมตร

ที่อยู่

อาศัยอยู่ในแม่น้ำที่มีสภาพใสสะอาด มีนิสัยค่อนข้างดุ ก้าวร้าว ขี้ตกใจ มักอาศัยอยู่ลำพังตัวเดียวหรือเป็นคู่ ถ้าอยู่เป็นฝูง ก็จะอยู่เป็นฝูงเล็ก ๆ ไม่เกิน 3-5 ตัว พบได้ในทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปลาในแต่ละแหล่งน้ำจะมีสีสันแตกต่างหลากหลายกันออกไป (Variety) เชื่อว่าเกิดเนื่องจากลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่อยู่ เช่น สีทอง สีแดง สีเงิน สีทองอ่อน เป็นต้น

นอกจากนี้ ตะพัด ยังมีสายพันธุ์ที่มีความใกล้เคียงกันในทางวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก ด้วย เช่น อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลียทางตอนเหนือ

สายพันธุ์

ปลาอะโรวาน่าหรือปลาตะพัดเป็นปลาที่จัดอยู่ในครอบครัว Osteoglossidae (ออสทีโอกลอสซิดี้) ปลาในตระกูลนี้หากจัดแบ่งตามแหล่งที่อยู่อาศัยหรือเขตุภูมิภาคที่พบซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากล จะแบ่งออกเป็น 4 สกุล(Genus) และมี 7 ชนิด (Species)คือ

  • ทวีปอเมริกาใต้          3    ชนิด
  • ทวีปออสเตรเลีย        2    ชนิด
  • ทวีปอัฟริกา               1    ชนิด
  • ทวีปเอเซีย                1    ชนิด (4 สายพันธุ์)

จากหลักฐานที่ได้มีการขุดพบซากฟอสซิลโบราณของปลาในตระกูลนี้ซึ่งติดอยู่ในชั้นหินซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนพื้นโลกจากการคำนวณฟอสซิลของซากปลาเหล่านั้น ปรากฎว่ามีอายุราว60ล้านปีล้วงมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้ให้การสันนิษฐานว่าปลาในตระกูลนี้อาจเคยมีชีวิตกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำเกือบทั่วทุกมุมโลกแต่เนื่องจากการผันแปรของสภาวะทองธรรมชาติจึงทำให้ปลาชนิดนี้ได้สูญหายไปจากซีกโลกบางส่วนดังเช่นในทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่เคยมีการสำรวจพบปลาในตระกูลนี้ที่ยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่นอกจากซากปลาโบราณที่ติดอยู่ในชั้นหินเท่านั้น

สำหรับปลาที่ยังมีชีวิตหลงเหลือกระจัดกระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของพื้นโลก เช่น ที่ลุ่มน้ำอะเมซอนในทวีปอเมริกาใต้แม่น้ำไนล์ในทวีปอัฟริกา ทวีปออกเตรเลีย และทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีเอเชีย แต่ขณะนี้ปลาดังกล่าวก็เริ่มลดจำนวนน้อยลงทุกขณะ นื่องจากถูกมนุษย์ล่าไปเป็นอาหาร รวมทั้งถูกจับไปเลี้ยงขณะที่ปริมาณลูกปลาที่เกิดใหม่กล่บมีปริมาณไม่พอเพียงกับความต้องการของตลาดเพราะปลาชนิดนี้สารมารถผสมพันธุ์วางไข่ครั้งละไม่มาก จึงทำให้ดูมีคุณค่าและมีราคาแพงจึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของนักเลี้ยงปลาโดยเฉพาะนักเลี้ยงปลาที่นิยมสะสมวัตถุโบราณ

แต่ที่ปลาอะโรวาน่าจะแตกต่างจากวัตถุโบราณทั่วๆไปนั่นก็คือเป็นวัตถุโบราณที่เกิดขื้นเองตามธรรมชาติและเป็นวัตถุโบราณที่มีชีวิตและเคลื่อนไหวได้ดังนั้นการที่ใครจะมีปลาอะโรวาน่าในรอบครองได้ไม่เพียงแต่ต้องมีเงินแต่ย่งต้องมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงปลาที่ถูกวิธีด้วยซึ่งโดยธรรมชาติวิสัยของมนุษย์ อะไรก็ตามที่เป็นของหายากและมีราคาแพงก็จะกลายเป็นสมบ่ติล้ำค่าขึ้นมาทันทีแม้ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญเพียงใดแต่มนุหษย์ก็ย่งสู้อุตส่าห์ขวนขวายเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของ ปลาอะโรวาน่าก็เช่นกัน

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไม ปลาชนิดนี้จึงเป็นปลาที่ได้รับความนิยมสูงมาก …

ที่มา : http://arowana-thailand.com/species.html

:วิกิพีเดีย