การสั่งซื้อ-การชำระเงิน

1.การสั่งซื้อ-การชำระเงิน

- กำหนดส่งสินค้า ( Derivery ) : ภายใน 7 วัน (หรือตามตกลง)

- การชำระเงิน  ( Payment ) : กำหนดวางมัดจำล่วงหน้า 30 %

              * หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง

2.การชำระเงิน 

        – ธนาคาร กรุงเทพ สาขา สะพานผ่านฟ้า ประเภทบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 169-0-76275-0 ชื่อบัญชี นายสุพรรณ ภูกิ่งนา

       -  ธนาคาร กรุงเทพ สาขาบางแสน ประเภทบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 962-0-04790-3 ชื่อบัญชี นายสุพรรณ ภูกิ่งนา

     โอนเงินเรียบร้อย กรุณาติดต่อหรือส่ง อีเมล์มาที่                  :pookingna6347@gmail.com

คุณ บอย : 085-279-2697 ตลอด 24 ชั่วโมง

(เพราะทุกวินาทีของลูกค้าสำคัญที่สุด)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>