«

»

Jun 14

ถ่านคาร์บอน หรือ ถ่านกัมมันต์ กรองน้ำ

สำหรับพี่ๆและเพื่อนๆน้องทุกคนที่ใช้ถ่านคาร์บอนหรือถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) (ถ้าสนใจเพิ่มเติมก็โทรถามกันเข้ามาได้ครับ)

ในระบบการกรองน้ำก่อนนำมาใช้ในการเลี้ยงปลามังกรหรือปลาอโรวาน่าสุดที่รักเคยรู้กันบ้างใหมว่าที่ไปที่มาของเจ้าถ่านคาร์บอน หรือ ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon)เป็นมาอย่างไรแล้วเจ้าถ่านคาร์บอนมีประโยชน์ต่อระบบการเลี้ยงปลาของเราอย่างไรและมีโทษอย่างไร แล้วถ่านคาร์บอน หรือ ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon)สามารถนำไปใช้ในด้านใหนได้บ้าง ตามไปดูกัน

ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบธรรมชาติ หรืออินทรียวัตถุซึ่งมีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก มาผ่านกรรมวิธีก่อกัมมันต์ (activation process)

จนได้ผลิตภัณฑ์สีดำ มีโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นรูพรุน มีพื้นที่ผิวสูง มีสมบัติในการดูดซับสารต่างๆ ได้ดีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตจะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต อาจเป็นอินทรียวัตถุหรือถ่านก็ได้ อินทรียวัตถุที่ใช้เป็นวัตถุดิบแบ่งได้ดังนี้  1. สารเซลลูโลสที่มาจากพืช เช่น แกลบ กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม ขี้เลื่อย ชานอ้อย ซังข้าวโพด
  2. ถ่านหิน เช่น ลิกไนต์ (lignite) พีท(peat) บิทูมินัส(bituminous)
  3. วัตถุดิบจากสัตว์ เช่น เลือด กระดูก เป็นต้น

ประโยชน์ของถ่านกัมมันต์ ถ่านกัมมันต์ที่ใช้กันมีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดผง และชนิดเม็ด ชนิดผงผลิตจากขี้เลื่อยเป็นส่วนใหญ่ มีรูพรุนเล็กกว่า โดยนำไปใช้ในสารละลายหรือของเหลว ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี เช่น สีย้อม สารเคมีอัดรูป สารทำความสะอาด เป็นต้น การฟอกสีในอุตสาหกรรมน้ำตาล ไขและน้ำมันทั้งพืชและสัตว์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำตาลกลูโคส และผงชูรส เป็นต้น ส่วนชนิดเม็ดนั้นผลิตจากกะลามะพร้าว ถ่านหิน มีรูพรุนค่อนข้างใหญ่ ใช้ในการดูดก๊าซและไอ ใช้ในอุตสาหกรรมทำหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ การปรับอากาศ บุหรี่ การผลิตน้ำบริสุทธิ์ เป็นต้น

          ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับ ถ่านคาร์บอน หรือ ถ่านกัมมันต์ กรองน้ำ

    – ใน 1 กรัม ของ ถ่านคาร์บอน  มีรูพรุนประมาณ 900-1200 ตารางเมตร

    -  มีความสามารถในการดูดซับสารพิษต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาสั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ผิว,ความสามารถและการดูดซับอินทรีย์สารของถ่านคาร์บอน,ความเข้มข้นของอินทรีย์สารที่ใหลผ่าน,อัตราการใหลผ่านของน้ำผ่านตัวกลาง (ถ่านคาร์บอน ),ปริมาณของถ่านคาร์บอนที่ใช้,และระยะเวลาการใช้ถ่านคาร์บอน เป็นต้น

     – สามารถใช้ในการเลี้ยงปลาได้ ในกรณีที่มีการเลี้ยงที่ไม่หนาแน่นจนเกินไปและมีของเสียไม่มากจนเกินไป  เพราะว่าถ่านคาร์บอนมีคุณสมบัติที่มีรูพรุนมาก เหมาะแก่การที่จะเป็นที่อยู๋ของแบคทีเรีย

    – การที่ถ่านคาร์บอนจะปลดปล่อยของเสียออกมานั้นเป็นไปได้ยากในตู้ปลา เพราะว่าการที่ถ่านคาร์บอนจะปลดปล่อยของเสียออกมานั้น ต้องผ่านกระบวนการในการดังต่อไปนี้ การใช้ไอน้ำ,การใช้สารเคมี,การใช้จุลินทรีย์,การใช้อุณภูมิสูง ดังนั้นการใช้ถ่านคาร์บอนในการเลี้ยงปลาสวยงามสามารถทำได้ควบคู่ไปกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

     -เมื่อใช้ถ่านคาร์บอนไปสักระยะประมาณ70-75 เปอร์เซนต์ของอายุการใช้งาน จะเกิดการอิ่มตัวของของเสียที่ถูกดูดซับในรูพรุนของถ่านคาร์บอน แต่จะไม่มีการปลดปล่อยของเสียเหล่านั้นออกมาเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจ เพราะว่าต้องผ่านกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นสาเหตุที่ทำให้คุณภาพน้ำของเราเสียอีกส่วนหนึ่งเกิดมาจากถ่านคาร์บอนไม่สารมารถรองรับอินทรีย์สารเพื่อใช้ในกระบวนการกรองแบบชีวภาพได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also likeclose